Contact us

ISF Solutions – Sales & Marketing Execution

Współpracujemy z działami sprzedaży i marketingu. Dostarczamy serwis, narzędzia i wiedzę ekspercką, kluczowe dla ostatecznego wyniku finansowego firmy (ROI). Zapewniamy kompleksowe podejście projektowe od audytu funkcjonowania organizacji sprzedażowo-marketingowej, przez szkolenia, coaching i doradztwo projektowe, po implementację dedykowanych narzędzi analitycznych i zarządczych.

Koncepcje CRM i CLM

Mapowanie procesów biznesowych jest krytycznym i niezbędnym elementem każdego wdrożenia koncepcji i narzędzi CRM i CLM. W zależności od potrzeb organizacji, rekomendujemy dostawcę narzędzia. Prowadzimy proces implementacji i tam gdzie jest to możliwe, zapewniamy utrzymanie funkcjonalności i rozwój wybranego narzędzia. Narzędzia CRM aktualnie wspierane przez ISF to, przede wszystkim, salesforce.com oraz VEEVA. Rekomendowane narzędzia CLM: Pitcher, Pears, Agnitio.

Innowacyjne rozwiązania

Efektem naszej współpracy z firmą Stanusch Technologies jest  Medical Avatar (MedAvar), czyli interakcyjny doradca lekarza, pracujący z lekarzami onkologami.

 

Najnowsze wiadomości

Struktury personelu sprzedaży do cyklu życia firmy

Celem każdego kierownika sprzedaży przy restrukturyzacji swojego personelu sprzedaży powinna być maksymalizacja wydajności i skuteczności zespołów sprzedaży.

Można tego dokonać na różne sposoby. Kiedy patrzymy na proces sprzedaży, to proste procesy wymagają ogólnej znajomości wszystkich produktów i ujednoliconych klientów.